Írásainkból

Tisztelt Érdeklődő!

A kettős "feltámadás"

című írás, olyan gondolatsort vezet végig, mely a Torinói leplen található nyomok elemzéséből indul ki, és racionális érveket sorakoztat egymás mellé a jelenségek magyarázatára, a tárgyat vallató restaurátor szemszögéből. Nem, vagy csak érintőlegesen vesz tudomást, a kérdéskör filozófiai, vallási megközelítéséről, ezzel vállalja akár az egyoldalúság vádját is.

A Torinói lepel, akár eredeti, akár hamisítvány – bármilyen tarthatatlannak érezzük is ezt az állítást – tárgyi üzenete mindkét esetben azonos morális eredményre vezet. Morálisan azonos eredményre, a közismert egyházi állásponttal, de a huszonegyedik századi ismereteket figyelembe véve, attól eltérő, teljesen más úton, szemben a kényelmes, divatos, régen idejét múlt orákulumokkal.

A befogadótól szükséges a spirituális ellenálló képesség gyakorlása, mikor is a hitbéli meggyőződést racionális, logikus érvek bombázzák. A vallást, mint olyat engedelmükkel, most nem vonnánk ebbe a gondolati körbe.

Az itt olvasható szöveg – szóbeli, ismeretterjesztő előadás sorozatban korábban többször – elhangzott anyaga, folyamatosan változik, bővül, bár közel áll a kész állapothoz. A végérvényes változat akkor lát majd napvilágot, ha könyv formájában, kellő anyagi támogatást kap a jövőben.

Reméljük, addig is, ebben a formában, felkelti érdeklődését!

Köszönet, az önzetlen számos segítőnek, akik lehetővé tették az eddig elért eredményeket.

Tisztelettel köszönti Önt: Hesztera Aladár a szerzőtársak nevében is.

Eddig megvizsgált szakmai meggondolások:
 
Bakó Béla – történelmi háttérkép
Hesztera Aladár – vizsgálati koncepció, történet
Kiss Tamás – kémiai, botanikai meggondolások
Stubán Ádám –  anatómiai alapú logikai bizonyítékok
 
Vizsgálatra szoruló további területek:
 
A történetet mélyen befolyásoló jogtörténeti megfontolások
Sugárzás fizikai összehasonlító elemzés
 
A leplet ebben az írásban műtárgynak tekintjük. Elzárkózunk minden olyan, önmagát tudományosnak feltüntetni szándékozó megközelítési módtól, mely a lepel eredeti, illetve hamisítás közti állapotáról parttalan és értelmetlen vitát generál.
Álláspontunk az, hogy a lepel az emberiség talán legbonyolultabb üzenetű műtárgya. A műtárgyat vallatjuk, teszünk fel szakami indíttatású kérdéseket és elemezzük a tárgy “válaszait”. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy a lepel teljes körű vizsgálatához a felsoroltaknál több tudományterület, célorientált felvonultatása lenne szükséges egy időben.  Mindenképp ki akarjuk kerülni az úgynevezett szindológiai “tudomány” megközelítését is, illetve azt a tévutat, mely tisztán logikailag levezethető folyamatokat hitbeli és vallási orákulumokkal szándékozik “bizonyítani”.
A gondolatsor árnyalt befogadásához szükség van, magas szintű ismereteken alapuló, a spirituális ellenálló képességre. 
 
Tisztelettel a szerzők!

Fejezetek megtekintése

0. Az emberi kíváncsiság

1. “Bennfoglaltatik”

2. A művész, aki elment a falig

3. Az idoltól a felfoghatatlanig, avagy a kételkedés joga

4. Korfordulón

5. A hiányos megváltói pedigré

6. A próféták Vitruviusa

7. Milyen alapon vonja kétségbe az Isten szavát Jézus?

8. Kód, avagy az Úr üzenete?

9. “… a kardot hoztam, nem a békét…”

10. A valláspolitikai vértelen forradalom

11. Árulás nélkül nincs megigazulás

12. “Éloi, Éloi lam sabaktani”  – „Éli, éli lamma szabaktani! „ – Istenem, Istenem miért hagytál el engem!”

13. A kettős feltámadás

14. Rendhagyó zárszó – amikor Jézus „nincs meg”